O nas

Start

Ogłoszenia

Kontakt

Statut ośrodka

Akty prawne

Struktura organizacyjna

Przetargi

Stowarzyszenia

Otwarte drzwi

Grupy wsparcia

Niezapominajka

Tęcza

Stokrotki

Niepełnosprawni

Klub Integracji Społecznej

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Pomoc

Świadczenia społeczne

Usługi opiekuńcze

Zespół wsparcia pracy socjalnej

Dodatek mieszkaniowy
Dodatek energetyczny

Świadczenia rodzinne

Zaliczka alimentacyjna

Dokumenty do pobrania

 TERMINY WYPŁAT


Terminy wypłat w Bałtyckim Banku Spółdzielczym


!!! (dowolny punkt kasowy) !!!

 

Wypłaty będą dokonywane na podstawie
Dowodów Osobistych w kasie banku.

Wypłaty przyznanych świadczeń NALEŻY dokonywać w terminach podanych na stronie.

 

*** PRZYPOMINAMY ***

Przed pobraniem wypłat należy ODEBRAĆ DECYZJĘ

 

<<TERMINY WYPŁAT IV kwartał (do pobrania)>>

<<TERMINY WYPŁAT III kwartał (do pobrania)>>


 

ZAPYTANIA OFERTOWE


ZAPYTANIE OFERTOWE
Przeprowadzenie Kursu obsługi komputera z kasą fiskalną dla 4 osób - Beneficjentów projektu systemowego „ Szansa na rozwój” realizowanego w 2014 roku przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Darłowie.

ZAPYTANIE OFERTOWE
zabiegów rehabilitacyjnych dla 9 matek dzieci niepełnosprawnych - Beneficjentów projektu systemowego „ Szansa na rozwój” realizowanego w 2014 roku przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Darłowie.

ZAPYTANIE OFERTOWE
dot. przeprowadzenia kursu prawa jazdy kat. B dla 10 beneficjentów projektu systemowego „ Szansa na rozwój” realizowanego w 2014 roku przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Darłowie.

ZAPYTANIE OFERTOWE
dot. świadczenia usług z zakresu - warsztatów nauki planowania udanego życia dla 17 beneficjentów

ZAPYTANIE OFERTOWE
dot. świadczenia usług z zakresu - kursu samoobrony dla 9 osób, matek dzieci niepełnosprawnych.


ZAPYTANIE OFERTOWE
dot. świadczenia usług z zakresu doradztwa zawodowego oraz warsztatów aktywizacji zawodowej dla 20 osób bezrobotnych, niepracujących, bądź pracujących, zagrożonych wykluczeniem społecznym.

ZAPYTANIE OFERTOWE
dot. świadczenia w roku 2014 usług asystenta rodziny dla 10 uczestników

 


 

KOMUNIKAT


   Przestawiamy Państwu ostateczną wersję Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych oraz Systemu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną Miasta Darłowo na lata 2008-2013.
        Dokument jest dostępny do wglądu w sekretariacie MOPS w Darłowie, w Biurze Rady Miejskiej oraz Referacie Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Darłowie. Można go także znaleźć na stronie www.darlowo.pl oraz stronie darłowskiego MOPS www.mops.darlowo.pl.

T. M.
Załącznik 1.