O nas

Start

Ogłoszenia

Kontakt

Statut ośrodka

Akty prawne

Struktura organizacyjna

Przetargi

Stowarzyszenia

Otwarte drzwi

Grupy wsparcia

Niezapominajka

Tęcza

Stokrotki

Niepełnosprawni

Klub Integracji Społecznej

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Pomoc

Świadczenia społeczne

Usługi opiekuńcze

Zespół wsparcia pracy socjalnej

Dodatek mieszkaniowy
Dodatek energetyczny

Świadczenia rodzinne

Zaliczka alimentacyjna

Dokumenty do pobrania

 TERMINY WYPŁAT


Terminy wypłat w Bałtyckim Banku Spółdzielczym


!!! (dowolny punkt kasowy) !!!

 

Wypłaty będą dokonywane na podstawie
Dowodów Osobistych w kasie banku.

Wypłaty przyznanych świadczeń NALEŻY dokonywać w terminach podanych na stronie.

 

*** PRZYPOMINAMY ***

Przed pobraniem wypłat należy ODEBRAƆ DECYZJE

 

<<TERMINY WYPŁAT (do pobrania)>>

 


 

KOMUNIKAT


   Przestawiamy Państwu ostateczną wersję Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych oraz Systemu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną Miasta Darłowo na lata 2008-2013.
        Dokument jest dostępny do wglądu w sekretariacie MOPS w Darłowie, w Biurze Rady Miejskiej oraz Referacie Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Darłowie. Można go także znaleźć na stronie www.darlowo.pl oraz stronie darłowskiego MOPS www.mops.darlowo.pl.

T. M.
Załącznik 1.